Vabatahtlik ametikohtade kadumine e. koondamine PEPK-s

Arutelu kõigi Päästeteenistust puudutavate õigusaktide üle.
Ats
Postitusi: 15
Liitunud: 12:57, 22 03 2006
Asukoht: Harju
Kontakt:

Postitus Postitas Ats » 22:29, 18 11 2007

Iseenesest ei ole antud teema absoluutselt mitte "pähkel". Problemaatika lahendamine nõuab puremist vbl tõesti neil, kes soovivad muutusi võimalikult väikeste kulutustega ellu viia.

Küsimus ei ole ju selles, kas antud olukorras võib teenistujaid koondada või mitte (seetõttu ei tundu ka viide RK lahendile siin kohane). Kui juhtkond soovib organisatsiooni ümber korraldada vms ja leiab, et struktuuris ei ole neid ametikohti vaja (ja nende ametikohtade kaotamine on ametkonna töö sujuvuse tagamiseks vajalik), siis vastavad ametikohad koondatakse ning pakutakse nendel ametikohtadel töötavatele isikutele kvalifikatsioonile vastavat ametikohta vastavalt ATS-is sätesatule.

Aga mis toimub praegu??? Otsustati, et ametikohad kaotame ära ja katsume selle muudatuse läbi viia organisatsioonile võimalikult odavalt. Vähegi peaga mõtlev inimene ei lähe ju vabatahtlikult madalamale ametikohale (millega kaasneb madalam palk ja mõnele inimesele vbl on oluline ka see, milline paistab tulevikus tema cv).

Kui vaadata päästeteenistuse seaduse eelnõud, siis on meeskonnavanema ja rühmapealiku ametikohtade osas erinevused palgaastmetes. Päästeteenistuse seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on rühmapealiku uueks ametinimetuseks päästevanemspetsialist ja meeskonnavanema ametinimetuseks päästespetsialist. Eelnõu § 11 kohaselt on päästevanemspetsialisti palgaastmeks 5 ja päästespetsialisti palgaastmeks 4. Seega peavad hetkel "vabatahtlikult" madalamale ametikohale minejad arvestama tulevikus madalama palgaastmega. Seega on ilmne, et antud juhul on just küsimus palgarahas.

Meeste seas liikus ka jutt, et nendel meestel, kes avaldust ei kirjuta, ei ole mõtet loota ka palgatõusule. Seega siis tekiks olukord, kus rp, kes avaldust ei kirjutanud, hakkaks vähem palka saama kui mv (endine rp, kes oli madalamale ametikohale viimisega nõus). Mind huvitaks, et kuidas oleks selline asjade käik kooskõlas palgaseadusest tuleneva võrdse tasustamise põhimõttega? :roll: Selle põhimõtte kohaselt on töötajal õigus nõuda sama või võrdväärse töö eest võrdset tasustamist ning võrdse tasustamise põhimõtte rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

On loomulik, et aegajalt reorganiseeritakse asutusi. Seda kõike saab teha ju kooskõlas ATS-iga. Praegu toimub mingi hämamine ja sahmimine. Ega mehed ju hetkel ei ole sellele vastu lihtsalt niisama ja protesteerimise enda pärast. Ikka asja pärast.

kalju
Postitusi: 206
Liitunud: 09:19, 13 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalju » 22:55, 18 11 2007

Miks emotikonite hulgas pole kummardava respekti ikooni?
Tubli, Ats. Loodetavasti jõudis "point" nüüd kõigini.

Ah-jaa. Nüüd siis veel osade praeguste keskkomandode pealikute asi. Ka nende palgaaste on ohus. Või on see ka uudis mõnele neist?
Madala palgaga surmani välja! (Muidugi mitte minu surmani)

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalifa » 23:14, 18 11 2007

Päästeteenistuses on kombeks sõnakuulekuse ja oma huvide tagaplaanile jätmine kompenseerida palgale lisaks makstava diferenseeritud lisatasuga, mis on % astmepalgast ja tuleb astmepalga tasule lisaks, millega hakataksegi neid palkasid ühtlustama, näitaks 4 aste ja 40% difrit on rahas sama, mis 5 aste ja 10% difrit,egas muidu võitle ametühingud põhipalga osakaalu suurendamise eest, mis jätab ülemuste suvale väiksemad võimalused. Samas võib praeguse palgapakkumisega see rahaline võrdsus küll tekkida, tulevikus aga hakatakse MV maksma vähem, kui rühmapealikele, selle palgatõusu varjus on ametikohtade vahetust hea teha, sest palga vähenemist võimaldab planeeritav üldine palgatõus vältida- hakkavad küll rohkem saama, aga kui palju rohkem.
Pean sellist tegevust nendes kolmes komandos ülekohtuseks, sest Kopli istub sadama ja puitelurajooni keskel, samuti on oluline pinnaltpääste meeskond Tallinnas, Pirita on samuti Muuga sadama julgestaja, kelle pooled väljasõidud on juba maakonnale appi ja tegeleb samuti pinnaltpäästega, Keila oma kokkukuivanud meeskonnaga on üldse naljanumber, kui arvestada väljasõidu piirkonna üha kasvavat elanike arvu ja selle suurust, siin tuleks komplekteerida ka teine meeskond ja panna uuesti arvesse paakauto, võimalusi selleks oleks, paraku takerdub see laienemine vist komando pealiku isiku taha!
Kui PEPK arvatakse, et Tallinna linnakomandod suudavad kõike, siis on vaid aja küsimus, millal see süsteem üheaegsetel sündmustel kokku jookseb, aste 3 või 4 Tallinnas ja maakond ongi üksi, Keila 1+3 võib ju abi kutsuda, kaugelt see aga tulema hakkab, kas Kehrast või Loksalt!
mõtetes olen veel Teiega!

Ats
Postitusi: 15
Liitunud: 12:57, 22 03 2006
Asukoht: Harju
Kontakt:

Postitus Postitas Ats » 23:23, 18 11 2007

kalifa kirjutas:Päästeteenistuses on kombeks sõnakuulekuse ja oma huvide tagaplaanile jätmine kompenseerida palgale lisaks makstava diferenseeritud lisatasuga, mis on % astmepalgast ja tuleb astmepalga tasule lisaks, millega hakataksegi neid palkasid ühtlustama, näitaks 4 aste ja 40% difrit on rahas sama, mis 5 aste ja 10% difrit,egas muidu võitle ametühingud põhipalga osakaalu suurendamise eest, mis jätab ülemuste suvale väiksemad võimalused.
Iseenesest päästeteenistuse seaduse eelnõu mõtte kohaselt tahetakse vist seda difritega mängimise võimalust väiksemaks muuta ja palga kujunemist objektiivsemaks ja läbipaistvamaks saada.

Päästeteenistuse seaduse eelnõu 10 lg 2 ja 3:
Päästeametniku astmepalka võib diferentseerida sõltuvalt kvalifikatsiooninõuetest, asutusest, väljasõidupiirkonnast ja töötingimuste erisusest. 24-tunniste töövahetustega töötava päästeametniku astmepalga diferentseerimisel arvestatakse töötamist õhtusel ajal ja öösel ning lisatasu õhtusel ajal ja öösel töötamise eest palgaseaduse § 17 alusel ei maksta. Päästeametnike palgaastmetele vastavad, sealhulgas diferentseeritud palgamäärad ja nende kasutamise erisused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.


Eks paistab, kuidas tegelikult olema hakkab :?

kalju
Postitusi: 206
Liitunud: 09:19, 13 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalju » 23:24, 18 11 2007

Komando pealik on siin ne pritzjom. "Kontorist" on avalikult öeldud, et Keila 2. masin küll nende nägemustest puudub.
Ja meil on ju allmighty Saku komando.
Madala palgaga surmani välja! (Muidugi mitte minu surmani)

Laaniste
Postitusi: 55
Liitunud: 11:27, 09 06 2006
Asukoht: Tln
Kontakt:

Postitus Postitas Laaniste » 15:58, 19 11 2007

See on õige, et päästeteenistuse seaduse palgasüsteem tuleb läbipaistvam ja ei jäta nii suurt ruumi diferentsiga mängimiseks kui praegu. Toodud PäTS seletuskirja puhul on tegemist eelmise aasta eelnõu versiooniga, mille Keskerakond Riigikogus uuesti algatas - sellest eelnõu versioonist ei ole mõtet lähtuda, sest opositsiooni algatatud eelnõust ei saa Riigikogus asja. Valitsuse koostatud eelnõu uues versioonis on vahepeal üks oluline muudatus toimunud - õhtusel ja öisel ajal töötamise eest makstakse lisatasu palgaseaduse kohaselt.

Ja nüüd vana teema juurde tagasi :)

Kui asutuses oli 20 inimest, tehakse ümberkorraldus ja alles jääb 18 kohta - see on ilmselgelt koondamine (ametikohtade ARV väheneb).
Kui asututuses oli 20 inimest, tehakse sisemisi ümberkorraldusija, kuid 20 kohta jääb alles - siis need sisemised ümberkorraldused ei too automaatselt koondamist kaasa. Aga siinkohal on võimalus rõhuda koondamissituatsioonile teenistuse ümberkorraldamise tõttu. Nüüd läheb keeruliseks:
1. Kas asutuse juhil on õigus teenistust ümber korraldada - JAH
2. Kas igasugune teenistuse ümberkorraldamine toob automaatselt kaasa koondamissituatsiooni - EI (vt Riigikohtu lahendeid)
3. Kus on piir väikse ümberkorralduse ja suure ümberkorralduse vahel ehk kustmaalt tekib õigus koondamisele - EI TEA - seaduses ei ole täpselt kirjas, sellepärast see ongi "pähkel". Varasemalt olen rääkinud eeldades, et muudatusega palk ei väheneks. Aga kui palk uuel pakutaval kohal oleks väiksem, siis jah võib-üsna kindlalt väita, et see on koondamisjuhtum.


Aga mis toimub praegu??? Otsustati, et ametikohad kaotame ära ja katsume selle muudatuse läbi viia organisatsioonile võimalikult odavalt. - vabandust, aga ma arvan, et iseenesest organistasioon peabki muudatused võimalikult odavalt läbi viima. St kui asutuse juht neid võimalikult kallilt teeks, siis ilmselt ta oma kohal kaua ei püsi. Pigem on küsimus selles, et "odavat lahendust" leides ei saa unustada väärikust ja ei tohi töötaja suhtes kasutada ebaausaid võtteid.

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalifa » 22:44, 19 11 2007

Paneks siia aadressi, kust saate päästeteenistuse seaduse eelnõu leida:

http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=190935

Seal on ka muud huvitavat peale antud vaidluse, näiteks puhkuse ja puhkeaja katkestamine ilma töötaja nõusolekuta! Uurige huviga ja saab ka võrrelda eelmise ministri eelnõuga!
mõtetes olen veel Teiega!

kalju
Postitusi: 206
Liitunud: 09:19, 13 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalju » 23:23, 19 11 2007

Meil on siin kujunenud kena ja viisakas vaidlus-arutelu. Suured tänud Laanistele, kes on viitsinud meiega vaielda. Samas paneb kurvastama, et arutavad ja vaidlevad inimesed, kes eriti teemasse ei puutu. Ja siis räägitakse, et ei koondata, kuna "hoolitakse". Oleks olnud aus, kui vastavad asjaosalised oleks istunud Rauas ümarlauana maha ja sarnaselt suud puhtaks rääkinud. Ja selle tegemata jätmine näitab kuivõrd hoolitakse meie seisukohtadest, arvamustest ja otsustest. Tänan!
Madala palgaga surmani välja! (Muidugi mitte minu surmani)

manivald
Postitusi: 48
Liitunud: 09:55, 06 04 2007
Kontakt:

Postitus Postitas manivald » 16:37, 21 11 2007

jutt kõik ilus-tore, aga kas sellele olete mõelnud, et mis saab kui PäTS-i jälle ei tule? Ennustan, et 01.01-ks seda ei tule ka !

Laaniste
Postitusi: 55
Liitunud: 11:27, 09 06 2006
Asukoht: Tln
Kontakt:

Postitus Postitas Laaniste » 22:17, 21 11 2007

Mina olen üsna kindel, et seekord PäTS tuleb. Siseministeerium omalt poolt sihib siiski jõustumist 01.01.2008, aga olen nõus, et see on optimistlik tähtaeg. Kui 01.01.2008 ei jõua, siis jõuab näiteks 01.02.2008 valmis, igal juhul me ei räägi jõustumisest 01.01.2009-st.

PäTS on olnud menetluses viimased 5 aastat, alati on põhivaidluseks olnud pensionid. Eelmine aasta jõudis PäTS esimest korda Riigikogusse, kuid päästjate pensionide osas ei jõudnud koalitsioon kokkuleppele. Valitsuses heakskiidetud versioonist võeti pensionid välja (muidu poleks valitsus heaks kiitnud), siis sai eelnõuga edasi minna Riigikogusse, kus eripensionid muudatusettepanekuna jälle sisse pandi. Kuna koalitsioon polnud omavahel pensionide osas kokkuleppele jõudnud, siis selle muudatusettepaneku tõttu eelnõu Riigikogus põruski.
Seekord on seis parem, sest koalitsioon jõudis eelnõu (sh pensionide osas) kokkuleppele. Riigikogus võib muidugi igasugu asju juhtuda, aga põhimõttelisi vastuseise, mis takistaks PäTS heakskiitmist, ma ei näe.


PS - homme 22.nov jõuab PäTS Riigikogusse.

kalju
Postitusi: 206
Liitunud: 09:19, 13 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalju » 17:31, 22 11 2007

Puurisin ja uurisin täna ja jõutsin arusaamale, et mingi raha peaks ikka saama:
ATS-§ 161. Ameti- või abiteenistuskoha muutmise tagajärjed(2) Ameti- või abiteenistuskoha nimetuse muutmisega mittenõustumisel, kui muudatusega kaasneb palga vähenemine või seni tehtud töö laadi või keerukusastme muutumine, on teenistujal õigus nõuda teenistusest vabastamist, teatades sellest kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Käesoleva lõike alusel teenistusest vabastatud isikule makstakse hüvitusena tema kahe kuu keskmine palk.
Madala palgaga surmani välja! (Muidugi mitte minu surmani)

Ivo
Postitusi: 143
Liitunud: 21:17, 07 02 2006
Asukoht: Lilleküla Keskkomando
Kontakt:

Postitus Postitas Ivo » 18:54, 27 11 2007

Nagu ma alati olen öelnud - ei vii foorumites tatipritsimine mitte kuhugi. Olen kindel, et Priit Janno kohtuks teiega silm-silma vastu. See võiks toimuda millal iganes Lilleküla komando õppeklassis. Kas tulijaid ka oleks?????
Ivo

kalju
Postitusi: 206
Liitunud: 09:19, 13 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Postitus Postitas kalju » 22:29, 27 11 2007

No aga mis sellest enam tolku on? Riid on juba majas. Hilja peremees, hilja... :)
Madala palgaga surmani välja! (Muidugi mitte minu surmani)

Priit Janno
Postitusi: 8
Liitunud: 17:11, 21 10 2007
Kontakt:

Postitus Postitas Priit Janno » 22:51, 27 11 2007

Ei ole mul kokkusaamise vastu midagi, mis oleks antud situatsioonis mõistlik, kuid.. kahjuks pole mul praegu midagi uuemat kosta. Kui asjas konkreetsus saabub (kas, kus ja mis tingimustel), siis räägime edasi. Seniks rahu.

Priit Janno
Postitusi: 8
Liitunud: 17:11, 21 10 2007
Kontakt:

Re: Vabatahtlik ametikohtade kadumine e. koondamine PEPK-s

Postitus Postitas Priit Janno » 22:34, 17 12 2007

Asi lahenes siis järgmiselt: kes olid rühmapealikud, on seda edasi. Palk on täpselt ühesugune nii mv-l kui rp-l . Struktuuris jäid alles nii rp kui ka mv ametikohad. Kui kunagi peaks keegi lahkuma rp ametikohalt, siis uus mees võetakse tööle mv-ks. Et mitte segadust tekitada, siis jutt käib Pirita, Kopli ja Keila komandodest.

Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline