Vaktsineermisest.

Ilma terviseta pole sul midagi, hoia oma tervist.
Vasta
Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Vaktsineermisest.

Postitus Postitas Doktor » 00:14, 01 10 2007

Päästjate töös peab kokku puutuma erineva reostatud ollusega, mis kätkeb endas vahel ka ohtu tervisele. Tööandja kulul on päästjaid vaktsineeritud ja loodan, et selline praktika jätkub ka tulevikus. Kaheldamatult on tegemist kiiduväärt ettevõtmisega ning päästjad ja teised kellele on selline privileeg võimaldatud peaksid seda usinasti kasutama. Paraku on meie riigis (teenistuses ei ole kohanud) inimesi kes levitavad vaktsineermise kohta väärinfot. Järgnevalt tuleb juttu Anu Hermlini artiklist „Kaua veel mürgitame lapsi?“
Autor ei ole arst, mida soovijad võivad kontrollida Tervishoiuameti registrist. Samuti ei ole tegemist immunoloogia eriteadlase ega üldse eluteadustes kvalifikatsiooni omava inimesega. Selle artikli juures on autori erialaks märgitud refleksoloogia, mis ei ole kliiniline eriala ja mida ka mujal maailmas kliinilise erialana ei käsitleta. Tegemist on „alternatiiv meditsiini“ ühe vooluga, mis kasutab ravimise jäljedamiseks tõendamata meetoteid. Tuginedes refleksoloogide kodulehele avastatud, et et organism peegeldab informatsiooni oma organite seisundeist keha pinnale kindlatesse tsoonidesse. Protseduuride käigus refleksoloog masseerib kätega erinevaid kehapiirkondi ning vastavaid muutusi (valu, nahamuutused) leides saab informatsiooni organismi hetkeseisundist aga ka kroonilistest ja läbipõetud haigustest. Lehel ei ole märgitud, et mainitud tsoone on piki kehatüve liikudes kummalgi pool keskjoont 5 tükki. Hõlmatud on ka käed ja jalad. Seega saame järeldada, et refleksoloog saab oma käte kaudu infot siseorganite kohta tsoonidest, mis asuvad ka kätel ja jalgadel. Jääb veel mainida, et nimetatud tsoone ei ole olemas ja paremal juhul võib refleksoloog pakkuda massaaži ja psühhoteraapiat. Masseeriv efekt tuleneb patsiendi keha komplemisest ja psühhoteraapia olgugi kaheldava väärtusega patsiendiga suhtlemisest.

Nüüd aga artikli kommenteermise juurde. Üldjoontes... Artikkel on emotsionaalne, omadus, mida ei ootaks analüüsile pretendeerivalt artiklilt. Info allikatele ei ole sageli viidatud. Samuti on autori poolt oponentideks peetavaid isikuid solvatud, nimetades neid nürmeelseteks jmt.
Kuigi autismi, hüperaktiivsuse ja muude närvisüsteemihäirete esinemissagedus ilmutab pidevat kasvutendentsi, puudub Eestis organ või amet, mis vastutaks elavhõbedat sisaldavate vaktsiinide manustamise ohtliku mõju eest lastele. Vähe sellest, meil puudub isegi võimalus kätte saada selle kohta käivat statistikat.
Autismi, hüperaktiivsuse ja muude närvisüsteemihäirete esinemissagedust ühte katlasse pannes eksib autor mitmeti. Esiteks on täiesti alusetu väita nagu tõuseks peale nimetatute paljude teiste (muude) närvisüsteemihäirete esinemissagedus. Iga haigust vaadeldakse eraldi ning andmeid esitamata ei ole tegemist muu kui oletusega. Tundub ka, et autor ei tee vahet psühhiaatrial ja neuroloogial. Mõlemad tegelevad küll närvisüsteemiga, kuid erinevate nurkade alt. Samas lõigus kasutab autro sünonüümidena sõnu organ ja amet. Neist esimene tähedab elundit ja teine administratiiv üksust. Eestis kasutatavate vaktsiinide ja ravimite üle teostab järelvalvet Ravimiamet. Vaktsineermist käsitlevat statistikat võib lugeda siit. Juhul kui refleksoloog soovib ligipääsu delikaatsetele isikuandmetele, siis seda ta ei saa. Elanikkonna vaktsineerimise ulatust hindavad arstid saavad seevastu päris kindlasti.
Hämmastama paneb tõsiasi, et akadeemiline meditsiin Eestis ei suuda, ei taha või ei saa ajaga kaasas käia. Teaduslikke tõendusmaterjale elavhõbeda (ja selle vaktsiinides sisalduva derivaadi tiomersaali) toksilisuse kohta, samuti selle seoste kohta autismi jt neuroloogiliste haigustega on maailmas piisavalt. Igale vastutavale riigiametnikule ja meditsiinitöötajale, kes huvi ilmutab, on need materjalid kergesti kättesaadavad.

Jätame kõrvale süüdistused mahajäämuse kohta ja vaatame teisi väiteid. Autor ühendab elavhõbeda ja tiomersaali mürgisuse. Laiatarbefaktina on teada, et puhta elavhõbeda aurud on mürgised. Toime tugevus sõltub saadud kogusest. Tiomersaal on ka mürgine, kuid kahjustamise võime sõltub samamoodi organismi manustatud kogusest. Tiomersaal on konservant e. säilitusaine. Faktid iseenesest on õiged, kuid kasutuskontekst on vale. Samamoodi saab rääkida vingugaasist küsides kas te teate, et liiklusvoolus autosse sattunud vingugaas on mürgine ja kahjustab Teie lapse aju? Mis te selle peale ütlete(?), oletatavasti seda, et ma olen terve elu autoga sõitnud ja kui palju ikkagi seda gaasi autosse satub??? Sama juttu saab rääkida vee kohta. Suures koguses manustatuna saab ka vesi käituda mürgina. Ka siin lõigus nimetab psühhiaatrilist haigust nimega autism neuroloogiliseks haiguseks. Raamatukogud meil töötavad, nii et lugemisvara peaks tõesti jaguma. Tõsi arstiteaduslik erialakirjandus pole just kergesti arusaadav.
Viiteid ei jõuaks siinkohal üles loetleda.
Läbi kogu artikli viitab autor suurele infoallikate hulgale, kuid viitab otseselt harva kui üldse.
Tsiteeriks vaid dr Boyd Haley’t Kentucky ülikoolist, kes on 2005. aastal kommenteerinud neid sõnavõtte, milles püütakse inimesi elavhõbeda (ja tiomersaali) ohutuses veenda: “Keegi ei suudaks isegi sellist uurimust läbi viia, mis peaks tõestama tiomersaali ohutust. Sest see on lihtsalt nii paganama toksiline.
Antud teadlane on tuntud „elvahõbeda usku“ tegelane, kelle väited autismi seostest elavhõbedaga on tõestamata. Lisaks sellele on antud keemik sellist tsitaati öeldes unustanud, et iga aine mürgisuse aste sõltub manustatud kogusest. Näiteks olgugi mürk sama on klaasist veinist ja pudelist veinist saadav etanooli kogus erinev
Kui süstida tiomersaali loomale, siis haigestub ta aju.
Milline oli süstitud kogus ja millised olid haigestumise kriteeriumid?
Kui viia see elusasse koesse, siis rakud surevad.
Milline oli kogus?
Kui panna see bakterikultuurile, siis see sureb.
Tiomersaali baktereid surmav toime sõltub otseselt kogusest. Tegemist on säilitusainega, see peabki surmama baktereid.
Teades selliseid asjaolusid, oleks võimatu, et imikule tiomersaali süstimine hävingut ei tekitaks.
Autor segab meelevaldselt ära loomkatsete, inimkatsete ja in vitro e. laborinõudes saadud tulemused. Neid andmeid saab küll kõrvutada, kuid mitte otseselt võrrelda. Loomkatsete ja inimkatsete segiläbi interpreteerimine on levinud viga.
Tiomersaali väljatöötaja Eli Lilly tegi 1971. aasta uurimuses järelduse: tiomersaal on elusrakkudele toksiline isegi nii väikeses kontsentratsioonis nagu 1/ 1 000 000 (ehk sada korda nõrgemas kontsentratsioonis kui tüüpilises vaktsiinis).
Väljatöötaja on tõesti Eli Lilly. Hoolimata minu pingutustest ei õnnestunud mul seda artiklit leida. Korrektne oleks andmallikatele viidata. Ei ole olemas tüüpilisi vaktsiine. Vaktsiinid erinevad üksteiset mitmeti: rakkude olemasolu või nende puudumine jne.
Infot valdavad vaid ravimifirmad
Pealkiri on eksitav. Vaktsiinide koostised on avalikud.
Kuid sellegipoolest sätestab kehtiv “Riikliku immunoprofülaktika kava alusdokument”, mis on Eesti Vabariigi sotsiaalministeeriumi välja antud immuniseerimiskava alusdokumendiks, boonuste süsteemi perearstidele, kes “edukalt täidavad immuniseerimisprogrammi”. Selle asemel, et keelustada laste vaktsineerimine — vähemalt kuni elavhõbedavabade vaktsiinide turuletoomiseni –, on siiani massvaktsineerimisi soodustatud.
Autor interpreteerib nimetatud dokumenti valesti. Esiteks ei sätesta see dokument sellist boonussüsteemi vaid räägib selle vajalikusest. Sealt loeme... Eestis siiani sellist süsteemi rakendatud pole. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Perearstide Seltsiga välja töötanud kvaliteediindikaatorite süsteemi, et tulemusliku haiguste ennetamise ning krooniliste haigete jälgimise ja ravitöö eest oleks perearstidel võimalik saada lisatasu (Kvaliteediindikaatorite rakendusjuhis, 2005). Selles süsteemis on üheks kvaliteediindikaatoriks laste hõlmatus immuniseerimisega. Kvaliteediindikaatorite süsteem ei rakendu enne 2006. aastat. Seega 2006 aastal plaaniti rakendada alles indikaatorite süsteemi. Lisaks sellele ei tohiks kellegil olla midagi tublilt töötava perearsti täiendava tasustamise vastu. Autor valetab otsesõnu kui väidab, et vaktsiinide turul ei ole elavhõbedasoola vabasid vaktsiine. Eesti turul olevast 59 vaktsiinist 4 on elvahõbeda soola tiomersaali.
Samast dokumendist võime lugeda, mismoodi teostatakse “järelevalvet” vaktsiinide ohutuse üle ja kuidas kogutakse statistilisi andmeid vaktsiinitüsistuste kohta: “Immuniseerimise kõrvalnähtudest teatavad vaktsineerimisega tegelevad isikud ravimiametisse, kes analüüsib iga üksikjuhtu ning vajadusel edastab andmed vaktsiine tootvatele firmadele.”
Just nimelt, sest seos kõraltoimena käsitletava sümptomi ja vaktsiini manustamise vahel peab olema ühene ja selge. Peale seda ei täheda automaatselt, et sellepärast. Eesti tervishoid kaotaks igasuguse tõsiselt võetavuse kui firmadesse läheksid kontrollimata teated. Firamd on huvitatud oma toodete usaldusväärusest, sest investeeritud raha tuleb tagasi teenida.
Kellel siis on lasub Eesti Vabariigis vastutus selle eest, et tiomersaali manustatud imikutele eluvaim sisse ja aju funktsioneerimine alles jääks? Mitte kellelgi! Sest juhul, kui laps saab vaktsiinitüsistuse, antakse sellest teada sedasama vaktsiini toonud firmale.
Siin lõigus seob autor otseselt tiomersaali ja ajukahjustuse. Olgu öeldud, et seost ei ole. Seda on oluline teada, sest refleksoloogide jmt. puuduliku ettevalmistusega inimeste suust kuuleb seda alatihti. Kinnituseks sobi Euroopa Ravimiameti seisukoht, kus seda sama sõnaselgelt öeldakse.
Farmaatsiafirma on aga kasumit taotlev ettevõte — kasum on ainus põhjus, miks nad oma tehaseid töös hoiavad. Nemad ei hakka oma toodetest vabatahtlikult mürke eemaldama, kui selleks just võimuorganitelt ettekirjutusi ei tule. Aga kuidas saavad need ettekirjutused tekkida, kui mehhanism selleks puudub?
Autor eksib kui väidab, et ettekirjutuste tegemiseks mehanism puudub. Selleks on ravimiamet. Samas teeb ravimiamet ettekirjutusi tõendatud info, mitte emotsioonide ega arvamuste põhjal. Näiteks kuidas midagi turult ära korjatakse sobib suurtel lootustega turule tulnud põletikuvastane ravim Vioxx. Ravmitootja Merck korjas selle turult ära kui selgus, teatavad mõjud südamele olid alahinnatud.
Vähe sellest, et meil ei ole laste sandistamise eest vastutavat ametit ega organit, meil puudub ka statistika jälgimise võimalus, sest: “Eestis esinenud kõrvalnähtude kohta siiani avalikult kättesaadavat aruandlust ei teostata.” Niisiis ei oska keegi kokku lugeda neid Eestimaa lapsi, kes on saanud vaktsineerimise tagajärjel elavhõbedakahjustuse.
Kuidas saab uurida midagi mida tegelikult ei eksisteeri?
Nenditakse küll tõsiasja, et arstid leiavad üha enam autiste (PM 07.09), kuid põhjuste ja tagajärgede kokkuviimine Eesti mastaabis on tehtud peaaegu võimatuks. Lisaks on meil veel andmekaitseseadus, mis keelustab isikute tervise kohta andmete kogumise ja salvestamise registrisse.
Autor väidab end teadvat, et autism ja tiomersaal on seotud. Nagu ikka ei esita ta oma väidete kinnituseks mingeid andmeid. Põhjused miks autistide hulk suureneb on ilmselt selles, et seda haigus osatakse üha paremini märgata ja tegemist on mingil määral ka „moehaigusega“. Igal ajastul on omad lemmik haigused. Väita seda, et andmekaitseseadus keelustab registrite loomise on jabur. Huvitab oleks teada , kuidas seletab autor käimas olevat elektroonilse haigusloo arendamist. Õige on muidugi see, et andmekaitseseadus ei lase mitte igaüht sinna ligi.
USA-s ja Euroopas kehtivad piirangud
Õnneks ei olda igal pool maailmas nii lühinägelikud. Maailma mastaabis leidub muljetavaldav kogus statistikat tiomersaali sisaldavate vaktsiinide kasutamise ja närvisüsteemihaiguste vahelise korrelatsiooni kohta.
Juba kohustusliku halva traditsioonina autor andmetele ei viita. Õigupoolest ta ei saagi seda teha, sest neid pole. Aga see selleks. Siin lõigus seob autor tiomersaali oletatava kõrvalmõju kõigi närvisüsteemihaigustega. Eespool põhjustas see kohati vaid autismi.
Sellest on aru saanud ka European Medicines Agency, kes soovitas 1999. aasta juulis tehtud avalduses kiiremas korras kõik tiomersaali sisaldavad vaktsiinid elavhõbedavabade vastu välja vahetada.
European Medcines Agency on emakeeles Euroopa Ravimiamet. Mingil põhjusel kasutab autor vananenud 1999. a. välja antud teadet. Eespool viitasin ka uuemale 2004. a. konsensusele. Lisaks ei ole autor 1999. a. konsensusest aru saanud, sest seal öeldakse järgnevat. Kuigi tõendid tiomersaali kahjustava toime kohta puuduvad oleks mõistliku kutsuda tootjaid ülesse tiomersaal ettevaatusabinõuna välitma. Seda seni kui kasu/kahju suhe on selge.
Asi sai alguse 1990. alguses USA-s puhkenud skandaalist, kui said teatavaks statistilised andmed autisminähtude hulga tohutu suurenemise kohta. Enne tiomersaaliga vaktsineerimise algust oli autism tundmatu haigus. Esimest autismijuhtu kirjeldati USA-s 1943. aastal lapsel, kes oli sündinud 1930. aastal ja vaktsineeritud tiomersaali sisaldava vaktsiiniga. Seejärel autismijuhtumite esinemissagedus kasvas.
Üldiselt ei ole hea tava kasutada iseloomustamiseks omadussõnu vaid näidata lihtsalt arve. Autor näitab siin lõigus kummalist mõttekäiku. Nimelt olla sündinud laps keda vaktsineeriti tiomersaali sisaldava vaktsiiniga. Tal diagnoositi autism. Veelkord peale miskit südmust ei täheda automaatselt, et sellepärast. Täiesti seostamatult järgneb „edasi hakkas autismijuhtude arv kasvama“. Autistlikud jooned avastati seega 13. a. Tänapäeval märgatakse neid 1-2 eluaastal. Et tegemist oli A. Hermlini sõndade järgi esmakirjeldusega ei saa toonaseid diagnoosikriteeriumi vägisi tänapäeva kanda. Autismis sagedusest oli juttu eespool.
Tegemist ei olnud aga diagnoosimeetodite paranemisega, sest 20-, 30- või 40-aastaseid autiste ei leitud. Enne 1970. aastat diagnoositi USA-s aastas üks autismijuhtum 2000 elaniku kohta, järgneva kahe aastakümne jooksul juba üks juhtum tuhande elaniku kohta. 1990. aastatel täiendati laste vaktsineerimisprogrammi lisavaktsiinidega ning see andis 2000. aastaks ligi 700-protsendilise autismi esinemissageduse tõusu: 2000. aastal üks juhtum 150 elaniku kohta.
Oh jah. Autismi esinemissageduse tõus ei ole vaktsiinidega seostatav. Haiguse esinemissageduse oluline tegur on arstide oskus seda haigust näha. Näiteks nina- kurgu- kõrvahaiguste erialal on viimase paari aasta olulisemaid avastusi neelu tõusva maosisaldise põletikku tekitav toime. Ehk, seda haigust osatakse nüüd näha ja kahtlustada.
Seepeale keelustati 2004. aastal Iowa ja California osariigis tiomersaali sisaldusega vaktsiinide kasutamine. 2005. aastal oli juba 32 USA osariigis kaalumise all tiomersaaliga vaktsiinide keelustamine. Paljud Euroopa riigid on seda eeskuju tänaseks järginud.
Autor kes käsitleb tervishoiu teema seab eeskujuks poliitikute käitumisjooni. Ravimiametid neid kindlasti ei keelanud, sest teaduslikku alust selleks ei ole.
Praegu kasutataksegi paljudes Euroopa riikides ja Ameerikas tiomersaalivabasid vaktsiine. Mõistagi ei vabanetud elavhõbedaühendist niisama, seda millegagi asendamata, ning mõistagi on ikka aktuaalsed teised massvaktsineerimisega seotud ohutegurid: allergiate teke, viirustega, kantserogeensete valkude ja võõra DNA-ga nakatumise oht, immuunsüsteemi nõrgestamine, autoimmuunhaiguste teke, vahetult avalduda võivad anafülaktilised reaktsioonid jne.
Eestis kasutatakse ka. Autor vihjab, et tiomersaal on „millegagi“ asedatud. Ridade vahel võiks lugeda, et asendajana on kasutuses midagi sama „mürgist“. Järgneb aga täiesti fantastiline kompott nn. ohtudest. Vaadakem neid ükshaaval. Seos allergia tekkmise ja vaktsineermise vahel ei ole teada. Ei ole teada ühtki vaktsiinide koostises olevat valku, mis tektiaks kasvajaid (vähki). Võõra DNA- ga nakatumine (??), huvitav, kuidas käsitleb autor selle väite valguses vahekorda mehe ja naise vahel. Seal toimub ka vägagi aktiivne DNA haaramine munarakku. Kuid elu vist pidigi nakkushaigus olema... :) Immuunsüsteemi nõrgestamine- kuidas küll kui vaktsineermise otseseks eesmärgiks on „õpetada“ immuunsüsteemi paremini ja tugevamini reageerima. Seos autoimmuunhaiguste (organismi immuunsüsttem ründab oma kudesid) ja vaktsineermise vahel ei ole teada.
Rõõmustav on siiski, et arenenud maailmas on midagi liikuma hakanud. Vaktsiinides sisalduv alumiiniumhüdroksiid on küll samuti närvisüsteemi degenereeriv aine, kuid siiski väärib tunnustust, et vähemalt sedavõrd mastaapsest laste sandistajast, nagu on elavhõbe, hakatakse loobuma.
Mastaapne sandistaja... Aga järgmine häda on tulekul alumiiniumhüdroksiid. Mis loogika alusel vihjab autor, et alumiiniumhüdroksiid on kuidagi vähem ohtlik. Aine käitmine mürgina sõltub kogusest. Iga ainet on võimalik manustada sellises koguses, et see ei tee inimorganismile häda. Küsimus on kas sellel ka mingit praktilist mõtet on.
Eestis mätsitakse tehtud kahju kinni
Kuid Eesti lapsevanemaid huvitab ikkagi eelkõige see, kui kaugele on asjaga jõutud meil.
Tegelikult eeldaks, et lapsevanemate eest räägib Lasteanemate Liit
Veel kaks aastat tagasi kehtestati sotsiaalministeeriumi määrusega riiklikkusse immuniseerimiskavasse kaks muudatust. Paraku puudutasid need imikutele süstitava Haemofilus Influenza vastase ja 13. aastastele lastele B-hepatiidi vastase vaktsiini lisamist kavasse, mitte programmi kärpimist!
Autor soovib vägisi, et meie riigis hakkaksid välditavad nakkushaigused taas levima. Nimetet refleksoloog soovib, et meie riigi lapsed ei omaks kaitset välditavate nakkushaiguste vastu.
2008. aastaks ettenähtud kava järgi hakatakse Eestis kasutatavaid vaktsiine enamasti Euroopast importima. Loodetavasti imporditakse ikka neid partiisid, mis parasjagu tootmisest tulevad, mitte neid, mis Euroopa elanikkonnale enam tiomersaali sisalduse tõttu vastuvõetavad ei ole ja mis on kahjumi vältimiseks arengumaades realiseerida otsustatud.
Autor nimetab Eesti Vabariiki arengumaaks. Nojah. Arengumaa definitsioon on veniv. Ühtlasi on paslik märkida, et kõik meil turustatavad vaktsiinid vastavad kehtivatele nõuetele. Mingit alust tiomersaali sisaldavate vaktsiinide keelustamisek ei ole.
Kuid mida teevad Eesti arstid seni, kuni vanad varud otsa saavad? Ma ei ole leidnud Eesti Vabariigi sotsiaalministri määrust ega ühtegi seadusandlikku akti, mis keelustaks tiomersaaliga vaktsiinide kasutamise Eestis. Võib-olla on see reguleeritud mõne salastatud dokumendiga, selleks et mitte juba sandistatud ajuga elanikkonda enam paanikasse ajada. Tõenäoliselt aga sellist seadust ega reguleerivat dokumenti pole.
Tõepoolest sellist dokumenti ei ole. Miks peaksi.
Mida siis süstitakse meie imikutele ja väikelastele iga päev kuni selle hetkeni, mil kõikide Eestis tegutsevate perearstide ja apteekide varudest on vanad vaktsiinid otsa saanud? Täna, homme, järgmisel kuul ja järgmisel aastal? Ravimiameti veebilehel kuvatavas ohtlike ravimite nimekirjas pole ühtegi vaktsiini.
Vaktsiin ja ravim ei ole üks ja seesama. Teadmiseks autorile ka seda, et ei ole olemas ohtlike ravimite registrit. Vahe ravimi ja mürgi vahel on kvantitatiivne e. käitumine ravimi või mürgina sõltub manustatava aine kogusest.
Kas Eestis on igal ravimfirmal tõesti vaba voli valida, milliseid vaktsiine ta Eestis turustab?
Ei ole. Selle üle teostab järelvaleve Ravimiamet.
Ja kas igal perearstil on õigus vabalt vanad, tiomersaaliga varud lastele süstida? Mitme tuhande lapse jaoks neid varusid veel jätkub, ei tea keegi. Teame vaid seda, et vaktsiinid säilivad üldjuhul kolm aastat. Need on olulised küsimused, mille vastust ootavad kõik lapsevanemad.
Eeldusel, et säilivusaega ei ole ületatud ja hoiutingimused on nõuetele vastavad võib perearst kasutada kõiki regisris olevaid vaktsiine.
Teemasse suhtutakse üleolevalt
Hämmastav on asjaolu, et valdav enamik akadeemilise meditsiini esindajatest suhtub siiani raskemetallide teemasse üleolevalt. Seni, kuni elavhõbeda ekstreemse toksilisuse tõestuseks oli tehtud veel üksikuid ja üldsuse eest varjatud teadusuuringuid, võis ehk kuidagimoodi mõista, miks perearstid (siis veel lastearstid) vaktsineerimiskalendrist näpuga järge ajasid ning imiku vaktsineerimisest keeldunud ohutundega lapsevanemaid halvakspanuga hurjutasid. Paraku on see aga samamoodi ka nüüd.
---(kommentaarideta)---
Pealegi kajastab meedia kõiki teemasid, millel vähegi tegemist südametunnistusega, hambutult, ümbernurga ja ettevaatlikult, nii et lugejale ei jääks artikli lõpuks mitte mingit arusaamist teema aktuaalsusest ega tõstatamise eesmärgist.
Pr. Hermlin, te olete meedias. Eestis ei ole veel õnneks jõutud vaktsineerimisvastase hüsteeriani.
Näiteks peatus 30. augusti Eesti Ekspressis ilmunud Tiina Jõgeda artikkel “Toidulisandid ravivad autismi” põgusalt närvisüsteemihäiretega laste gluteeni- ja kaseiinivaba dieediga ravimismeetodil. Vaatamata sellele, et maailmas on tehtud hulgaliselt teaduslikke uurimusi, mis kinnitavad raskemetallimürgitusest tingitud närvisüsteemikahjustuste seost gluteeni- ja kaseiinitalumatusega, vaatamata sellele, et igal aastal ravitakse dieediga tuhandeid lapsi, vaatamata sellele, et Eestiski on olemas autistid ja epileptikud, kes on oma arengus tänu dieedile läbi teinud tohutu arengu, peetakse Eestis heaks tavaks välja naerda kõik ravimeetodid, mis ei baseeru mürkide manustamisel inimorganismi.
Autor vassib ja valetab otsõnu kui väidab, et autismi on võimalik ravida dieediga e. teatud toiduainte eemalamise/lisamisega menüüsse. See info on meelevaldne ja eksitav. Rohkem veel, anda autistlike laste vanematele valele rajatud lootust on kõlbluse vastane.
Ja ajakirjanduslik “hea tava” näeb ette, et igale arukale mõttele tuleb artikli lõppu lisada kindlasti nürimeelne kommentaar. Nii sai ka nimetatud artikkel kommentaari Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli dotsendilt Marje Oonalt, kes irvitas näkku kõigile nendele autistide, hüperaktiivsete, epileptiliste laste vanematele, kellel artiklit lugedes oli tekkinud lootus oma lapse vaevustele lõpuks ravi leida.
Oona sõnul annab “retseptidega toimetamine lapsevanema elule stuktuuri”, “dieedi raviomadustesse uskumine on soovmõtlemine” ning “uuringuid ei ole tehtud teaduslikele uuringutele vajaliku ulatuse ja põhjalikkusega”. Nagu näha, pole Oona kursis enda kolleegide tööga Lääne-Euroopa uurimisasutustes.
Ka 7. septembri Postimees käsitles autismiteemat. Artiklis “Arstid leiavad aina rohkem autiste” konstateeriti küll fakti, et autismi, hüperaktiivsuse, ärevushäirete jms haiguste esinemine on sagenenud ja tõdeti statistika puudumist, kuid ei käsitletud seejuures tekkepõhjuseid. Võeti küll kommentaar Tartu Ülikooli kliinikumi lastepsühhiaatrilt Anu Susilt, kes seostas probleemi keskkonna ebasoodsate mõjudega, kuid probleem jäi lahti seletamata.
See, et keskkonna ebasoodsad mõjud tähendavad elavhõbedamürgistust vaktsineerimise, amalgaamplommide, saastunud kalade söömise jms läbi, jäi justkui kogemata artiklist välja.
---(kommentaarideta)---
Kui on olemas konkreetsed riskitegurid, siis tuleks neid vältida. Vältida suurte lihasööjate kalade (tuunikala, meriangerjas jt) sagedast tarbimist, tiomersaaliga vaktsineerimist, amalgaamide kandmist raseduse ajal (ülikiire emissioon loote ajusse), eriti aga nende eemaldamist ebaturvaliste meetoditega. Samuti tuleks nendest teguritest avalikkust informeerida.
Selles lõigus on riskiteguritena loetletud hulk faktoreid. Mille riskiteguritega on tegu seda autor ei ütle. Autism pole seotud ühegagi nimetatutest.
Info tuleb avalikustada
Miks toimub Eestis aga kõik kuidagi nagu kõverpeeglis? Probleemide tekkepõhjused jäävad avalikkuse eest peidetuks, ohutundega inimeste (ka maailmatasemel teadlaste) ettepanekud naerdakse välja ning kõik toimib täpselt vanaviisi edasi.
Näiteks enamiku hambaarstideni ei ole jõudnud informatsioon, kuidas kaitsta ennast ja patsienti amalgaamide eemaldamise korral. Turvameetmeteta amalgaamide eemaldamisega sandistatakse aga nii patsienti kui hambaarsti, raske öelda, kumb on suurema löögi all. Patsiendile satub amalgaamide eemaldamisel elavhõbe otse limaskestadele, mistõttu tundub tema olevat suuremas ohus.
Kuid arst tegeleb paljude selliste patsientidega ning hingab sisse kõikide nende patsientide amalgaamide eemaldamisel eralduvaid elavhõbedaaure. Närvirakkude degradeerumine toimub sel juhul mõistagi aeglaselt, mistõttu tekitatud häving ei ole kohe märgatav. Oleks viimane aeg info avalikustada. Praegu on aga osa meie hambaarstide informeerituse tase selline, mis lubab isegi rasedale amalgaame paigaldada.
Vaevalt, et sotsiaalministeerium, tervisekaitseamet ega ükski laste tervishoiu eest riiklikul tasandil vastutav arst Eestimaal pole kuulnud midagi elavhõbeda ekstreemsest toksilisusest. Kas siis asi on lihtsalt selles, et juriidiliselt on kõik korrektne, jokk? Kuid kas see, et juriidiliselt käitub iga ametnik korrektselt ja vastavalt oma tööjuhendile, peaks rahuldama ka rahvast — emasid, isasid ja nende hüperaktiivseid, mäluhäiretega, keskendumisraskustega, autistlikke ja epileptilisi lapsi?
Ametnikud peaksid olema kursis sellega, milliseid järeldusi on elavhõbeda ja vaktsiinide osas tehtud mujal riikides. Tavapäraselt meeldib eestlastele väga ennast arenenud riikidega kõrvutada ja nende poolt väljatöötatud meetodeid, statistikat ja teadmisi omaks võtta.
Muidugi on ka salastamine ja teostatud hävingu mahavaikimine Lääne-Euroopast sisse imporditud võte. Kuni viimase ajani on farmaatsiafirmad südametunnistuse märke ilmutanud ametnike suu otseses mõttes rahaga kinni toppinud. Maailmas väga levinud skeemi järgi koosneb rahva tervise kaitse eest ja uute vaktsiinide kasutuselevõtu üle otsustav organ huvide konfliktiga persoonidest.
Näiteks lubab USA-s Center for Disease Control and Prevention uute vaktsiinide kasutuselevõtu üle otsustavate vaktsineerimisalaste ekspertidena töötada ekspertidel, kellest pooled on farmaatsiatööstustega finantsiliselt seotud. Kas Eestis on see teisiti?
Kas on lootust, et leiame kõigile neile küsimustele vastused?
Alternatiiv meditsiinile kohaselt on hea lõpus viidata isiklikule kasule, arstide ringkaitsele, „alternatiiv meedikutele“ kui ainsaile teadjatele jne.

Kokkuvõtteks. Autor on kohati üliemotsionaalne, agressiivne ja rüdav. Kommenteerides valdkonda milles tal teadmised puuduvad käsitleb ta arsiteaduslikke uurmimusi meelevaldselt, kiskudes fakte kontekstist välja ja manipuleerides infoga. Vaktsineerimine on vajalik ja oluline tervishoiuteenus. Vaktsiinid on säästnud miljoneid elusid.
Viimati muutis Doktor, 21:42, 08 10 2007, muudetud 1 kord kokku.
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

hjarg
Postitusi: 65
Liitunud: 10:08, 16 10 2006
Asukoht: LEPK
Kontakt:

Postitus Postitas hjarg » 09:04, 01 10 2007

Mmmmm...
kreatsionistid, kes väidavad, et maailm ongi 6000 aastat vana ja jumal lõi selle ja Noa oli tegelikult olemas ja evolutsioon on ateistide ülemaailme pettus jne jne
saientoloogid, kelle uskumused on nii jaburad, et ma parem ei kommentaarigi. Aga näe, Tom Cruise usub, seega peab hea olema?
püramidioodid, kes väidavad, et tulnukad ehitasid püramiidid ja lasid Atlantise põhja või mõne selle varieeruv versioon
homoöepaatia vms, kus väidetakse, et kui sa ainet segad ja lahjendad, segad ja lahjendad, segad ja lahjendad, tekib aines mingi molekulimälu.
vandenõuteoreetikud, kes väidavad, et ameeriklased ise lased kaksiktornid õhu, titanicu lasid põhja tulnukad, kapten Piht on paradiisisaarel
jne jne.

Ehk asja point siis? Internett on saatanast, see võimaldab igale hullule mugava väljundi, kus ta saab oma solki siis rõõmsalt teistele pähe määrida. Ei tasu neid liiga tõsiselt võtta.
Kui aga soovid seda tõsiselt võtta, siis paku oma vastust parem Delfisse. Saad artikli eest ka natuke raha ;)

kukekas
Postitusi: 41
Liitunud: 17:54, 05 02 2006
Kontakt:

Postitus Postitas kukekas » 10:13, 01 10 2007

Kuulge kutid,ärge rohkem enam jooge.Hakkate siin igasugust rasket ja teaduslikku juttu ajama.

Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Postitus Postitas Doktor » 21:48, 08 10 2007

hjarg kirjutas:Mmmmm...
kreatsionistid, kes väidavad, et maailm ongi 6000 aastat vana ja jumal lõi selle ja Noa oli tegelikult olemas ja evolutsioon on ateistide ülemaailme pettus jne jne
saientoloogid, kelle uskumused on nii jaburad, et ma parem ei kommentaarigi. Aga näe, Tom Cruise usub, seega peab hea olema?
püramidioodid, kes väidavad, et tulnukad ehitasid püramiidid ja lasid Atlantise põhja või mõne selle varieeruv versioon
homoöepaatia vms, kus väidetakse, et kui sa ainet segad ja lahjendad, segad ja lahjendad, segad ja lahjendad, tekib aines mingi molekulimälu.
vandenõuteoreetikud, kes väidavad, et ameeriklased ise lased kaksiktornid õhu, titanicu lasid põhja tulnukad, kapten Piht on paradiisisaarel
jne jne.

Ehk asja point siis? Internett on saatanast, see võimaldab igale hullule mugava väljundi, kus ta saab oma solki siis rõõmsalt teistele pähe määrida. Ei tasu neid liiga tõsiselt võtta.
Kui aga soovid seda tõsiselt võtta, siis paku oma vastust parem Delfisse. Saad artikli eest ka natuke raha ;)
Internet on siiski pigem positiivne kui negatiivne nähtus. R.Langilikust arvamuse piiramise kirest peaks küll hoiduma. Seejuures ei ole kunagi vaja kedagi kõrvale heita kui "vandenõu teoreetikut" seejuures sõnumisse süvenemata. Vandenõusid ikkagi esineb. Kuid vajalikud on tõendid. Kui inimene süüdistab kedagi sandistamises s.o. kellegi vigaseks muutmises (krim. asi muuseas) peaks tal peale vägistatud faktide ja emotsioonide ka midagi kaalukamat käepärast olema.
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline