Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Arutelu kõigi Päästeteenistust puudutavate õigusaktide üle.
Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Postitus Postitas Doktor » 15:47, 28 11 2007

Ivo kirjutas:Hehehee
Pugemisest on asi kaugel...
Püstitan küsimuse uutmoodi - Kas meil on vaja sellist juhtkonda, kes koogutaks kaasa iga asja peale, mis minister välja mõtleb?
Võib-olla tuleb Jüri Pihlil homme pähe mõte panna päästjad kaheksast viieni tööl käima. Võib olla tuleb mõni uus minister, kes toob juurde päästjaid Somaaliast, kes leivakääru eest tööd vehivad ja ei virise, sest ei oska eesti keelt.
Ärge unustage, et komandode sulgemise ja koduvalve ideed pole ka veel kuhugi kadunud.
Ootan diskussiooni.
Palun algatada kollektiivlepingu diskussioon uue teema all.
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

villu
Postitusi: 1
Liitunud: 22:20, 26 11 2007
Kontakt:

Postitus Postitas villu » 16:37, 29 11 2007

Nüüd on võetud riigikogu menetlusse seaduse viimane versioon, mis peaks jõustuma 01 jaanuar 2008.
Mõned "rõõmustavad" punktid sellest seadusest:
(1) Päästeteenistujale kindlustatakse riiklik vanaduspension
2) Valveaeg on osa puhkeajast, millal päästeteenistuja peab olema kättesaadav tööülesannete täitmiseks
(3) Valveaja kestus ei tohi ületada 150 tundi kuus
Päästeteenistuja töölerakendamist ööpäeva ulatuses päästetööde tegemiseks väljaspool temale Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud väljasõidupiirkonda ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse §-s 40 ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse §-s 51 sätestatut.(st ilmajäämist sõidu, päeva, komandeerimis ja korterirahadest. samuti võib kestus ületada 30 päeva)
(2) Käesoleva seaduse §-d 11 ja 12 jõustuvad 1. juulil 2008. aastal. (see puudutab palgaastmeid ja töö tasustamist)

kert.
Postitusi: 121
Liitunud: 21:43, 15 05 2006
Asukoht: Põhjas...
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas kert. » 12:00, 14 12 2007

Riigikogus siis esimene lugemine tehtud.
Stenogrammi saab lugeda siit
Sadagu või tõrva, kui kõlavad kellad, siis sõidame välja...

Laaniste
Postitusi: 55
Liitunud: 11:27, 09 06 2006
Asukoht: Tln
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas Laaniste » 11:16, 29 01 2008

Viimased uudised - PäTS võetakse Riigikogus vastu 31. jaanuar ning seadus jõustub täies ulatuses 1. märtsil (koos uue palgakorraldusega).

Margo Klaos
Postitusi: 75
Liitunud: 09:30, 20 04 2006
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas Margo Klaos » 18:02, 29 01 2008

Uue palgakorralduse tulemusena ei muutu palgad ise, vaid ennekõike palgaastme numbrid ja muu selline.

jaan kaera
Postitusi: 133
Liitunud: 17:37, 06 04 2006
Asukoht: harjumaa
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas jaan kaera » 20:55, 30 01 2008

lohutasid leivaostmisel...
me lähme rukist lõikama...

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seadus !!

Postitus Postitas kalifa » 15:05, 31 01 2008

Olete oma orjuse ära suutnud oodata, nüüd veel uus töölepinguseadus ka jõusse ja siis võib ju väiksemat palka maksta talvel, sest suvel kulus raha metsas oodatust rohkem!
http://www.postimees.ee/310108/esileht/ ... ma-seaduse
mõtetes olen veel Teiega!

Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas Doktor » 22:57, 31 01 2008

No nii mehed, olge nüüd tugevad ja lugege läbi SDE pressiteade.

http://www.riigikogu.ee/?id=48862


Ja magustoiduks stenogramm ka.

http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcom ... amm#pk1559
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas kalifa » 23:11, 31 01 2008

Doktor kirjutas: Ja magustoiduks stenogramm ka.

http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcom ... amm#pk1559
Mina küll ei usu, et vanempäästjaid meil kõige rohkem töötab!
mõtetes olen veel Teiega!

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seaduse eelnõu

Postitus Postitas kalifa » 09:44, 01 02 2008

Midagi on nagu puudu! Pakuks välja seaduse riigikogusse esitamise istungi stenogrammi:
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcom ... 800#pk1307
Seaduse 2 lugemise stenogramm, kus meile pühendati 20 min.:
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcom ... 500#pk1542
Ühele õiguskomisjoni istungile kutsuti ka päästjate esindaja, ehk oskab Ivo midagi lisada!
mõtetes olen veel Teiega!

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Päästeteenistuse seadus

Postitus Postitas kalifa » 14:52, 08 02 2008

Nüüd on ta siis käes- kaua tehtud kaunikene!
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12922387
mõtetes olen veel Teiega!

Kasutaja avatar
kalifa
Postitusi: 928
Liitunud: 06:37, 17 02 2006
Asukoht: endine Harjumaa
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seadus.

Postitus Postitas kalifa » 15:33, 08 02 2008

Kui oli päevakorral 24 tunnise vahetuse ümbermuutmine, siis juhiti tähelepanu EL nõuetele, mis nagu keelaksid nii pikad vahetused ja juttu oli sellest sotsiaalhartas. Samas dokumendis on valveaja nõudeks kehtestatud kuni 30 tundi, seadusega aga kuni 150 tundi- kuidas need arvud omavahel kokku sobivad?

Euroopa sotsiaalharta (parandatud ja täiendatud)
Järeldused 2007 (EESTI
Parandatud ja täiendatud sotsiaalharta artiklid 1 (4), 2, 3,
4, 9, 10, 15, 21, 22, 24, 28 ja 29

Artikkel 2. Õigus õiglastele töötingimustele
Lõige 1. Vastuvõetav igapäevane ja nädalane
tööaeg
Komitee võtab teadmiseks Eesti aruandes esitatud teabe.
Komitee sedastab, et tööja
puhkeaja seaduse § 9 lõikes 1 on tööaja (sealhulgas
ületunnitöö) piirnormiks sätestatud keskmiselt 48 tundi nädalas neljakuulise
arvestusperioodi jooksul. Sama seaduse § 9 lõikes 2 on ületunnitöö piirnormiks sätestatud
neli tundi päevas. Täiendavale ületunnitööle (st piirnormi ületavale ületunnitööle) võib
töötajat rakendada ainult töötaja ja tööandja vahelise kokkuleppe alusel. Täiendava
ületunnitöö tegemist võib nõuda ainult vääramatust jõust tingitud vajaduse korral, näiteks
loodusõnnetuse või tootmisavarii ennetamiseks jne. Töötajat võib tema nõusolekul
rakendada täiendavale ületunnitööle 200 lisatunni ulatuses aastas (§ 9 lõige 4). Töötajal on
õigus keelduda täiendava ületunnitöö tegemisest ning tööinspektoril on õigus täiendavat
ületunnitööd keelata või piirata, kui seaduses sätestatud tingimused või üldised tööohutuse
ja töötervishoiu nõuded ei ole täidetud.
Samuti võtab komitee teadmiseks, et tööja
puhkeaja seaduse § 15 lõike 1 kohaselt on
vahetuse kestus kõige rohkem 12 tundi päevas. Tööinspektori nõusolekul võib aga
kohaldada pikemaid, kuni 24tunniseid
vahetusi (sama seaduse § 15 lõige 3) selliste
töötajate kategooriate puhul nagu valveja
turvatöötajad, tervishoiuja
hoolekandetöötajad,
tuletõrjeja
päästetöötajad jms. Komitee märgib, et kuni 24tunnine
tööpäev on liiga pikk,
mistõttu see ei ole kooskõlas parandatud ja täiendatud sotsiaalhartaga.
Komitee võtab teadmiseks ka valveaega reguleerivad eeskirjad. Ülalnimetatud seaduse §
10 kohaselt on valveaeg osa puhkeajast, mil töötaja peab olema tööandjale kättesaadav
erakorraliste tööülesannete täitmiseks. Valveaja kestus on kuni 30 tundi kuus. Neid tunde ei
arvata tööaja hulka ning nende eest peab tööandja maksma lisatasu. Valveaja kestus ja
rakendamise kord ning lisatasu suurus määratakse kindlaks kollektiivvõi
töölepinguga.
Samas on päästeteenistuse seadusesse sisse kirjutatud:
4. peatükk
PÄÄSTETEENISTUJA TÖÖ- JA PUHKEAEG

§ 20. Päästeteenistuja töö- ja puhkeaeg ning valveaeg

(1) Päästeteenistuja töö- ja puhkeaeg määratakse töö- ja puhkeaja seaduse alusel, arvestades käesoleva seadusega ettenähtud erisusi.

(2) Valveaeg on osa puhkeajast, millal päästeteenistuja peab olema kättesaadav tööülesannete täitmiseks.

(3) Valveaja kestus ei tohi ületada 150 tundi kuus.

(4) Valveaja eest makstakse lisatasu, mille suurus on 5–10 protsenti päästeteenistuja tunnipalga määrast.
mõtetes olen veel Teiega!

Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Re: Päästeteenistuse seadus

Postitus Postitas Doktor » 17:00, 08 02 2008

kalifa kirjutas:Nüüd on ta siis käes- kaua tehtud kaunikene!
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12922387
Sellega seoses loen selle teema ammendatuks. Olgu tervitatud seaduseloojad, edasi tuleb selle järgi elama hakta. :mrgreen:
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

Suletud

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline